Image Alt

Termeni si condiții

Utilizarea site-ului nostru

Accesul si utilizarea acestui site este supusa urmatorilor termeni si conditii de utilizare, precum si tuturor prevederilor legale aplicabile in materie. Prin utilizarea acestui site, sunteti de acord si acceptati fara limitari, termenii si conditiile impuse de WineTrips.ro pentru utilizarea acestuia. In cazul in care nu sunteti de acord sau nu acceptati fara limitari termenii si conditiile de utilizare ale acestui site, va rugam sa nu-l utilizati. 

Este interzis sa folositi site-ul nostru pentru a afisa sau transmite orice fel de materiale ce ar incalca legea, ce ar avea un caracter abuziv, fals, amenintator, vulgar, licentios sau care pot constitui sau pot da nastere unei infractiuni.

Utilizarea acestui site se realizeaza strict pentru uzul personal al clientilor/utilizatorilor/cumparatorilor, care nu au dreptul de a descarca, publica, modifica sau distribui in niciun fel materialele expuse pe acest site-ul nostru, cu exceptia situatiei de a revizualiza informatii privind activitatile sau evenimentele pe care le desfasuram.

Orice actualizare si modificare a „Termenilor si Conditiilor Generale” va fi afişată pe website-ul nostru, pe care vă rugăm să o verificaţi periodic.

Definiții si termeni 

WineTrips.ro este un site de prezentare online a serviciilor de organizare evenimente la cramele din Romania si Republica Moldova lansata S.C. YELLOWTICKETS S.R.L, persoană juridică de naţionalitate romană, cu sediul în Comuna Domneşti, Şos. Tudor Vladimirescu Nr. 309, Judeţul Ilfov, Cod Unic de Înregistrare RO37900222, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/3519/2017.

Client poate fi orice persoana fizica (cu varsta peste 16 ani) sau persoana juridica care acceseaza site ul si isi creaza un cont electronic.

Utilizator orice persoana fizica (cu varsta peste 16 ani) sau persoana juridica 

Politici de confidențialitate 

Pentru informatii privind protectia datelor personale va recomandam sa analizati sectiunea Politici de confidentialitate de pe site-ul nostru.

Proprietate Intelectuală

Materialele şi informațiile accesibile prin intermediul Site-ului, conținutul şi elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum şi sursele tehnice ale tuturor serviciilor şi facilităților prezente şi viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar şi orice alt material, transmis sub orice formă de şi către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newsletter etc,) aparțin Wine Trips Romania şi partenerilor săi şi reprezintă conținutul Site-ului.

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în site şi indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în uz personal. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres şi prealabil al Wine Trips Romania. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții:

  • este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presă etc.) unor mici fragmente din articolele publicate (max. 2 paragrafe). Specificarea sursei informațiilor preluate este obligatorie, sub următoarea formă: (Sursă: WineTrips.ro)
  • sunt permise link-urile către Site, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: ‘Informații furnizate prin amabilitatea Wine Trips Romania’.
  • Wine Trips Romania își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană şi /sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute la adresa de e-mail: hello@winetrips.ro. Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către site îşi asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invocă în legătură cu materialele şi informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în nici un mod răspunderea WineTrips.ro, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Link-uri către terțe persoane și resursele din website-ul nostru

Orice link-uri către alte website-uri sau alte resurse furnizate de terțe persoane, sunt furnizate doar pentru informarea dumneavoastră. Nu avem niciun control asupra conținutului acelor website-uri sau resurselor respectivelor website-uri.

Mărci

Toate numele de companii, mărci înregistrate, mărci de servicii, denumiri comerciale, logo-uri și sigle sunt protejate de normele aplicabile în materia drepturilor de proprietate intelectuală. Nimic din conținutul acestui website nu trebuie interpretat ca acordarea de licență sau drept de utilizare a oricărei mărci înregistrate prezentate pe acest site fără permisiunea scrisă din partea YELLOWTICKETS SRL sau a părților terțe ce pot deține respectivele mărci.

Forța majoră

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Daca in termen de 10 (zece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

Legea aplicabilă

Eventualele litigii aparute intre vanzator si utilizatori / cumparatori se vor supune legii romane si se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.

Date de contact

Ne puteţi contacta, utilizând datele de contact furnizate pe site-ul nostru, prin e-mail (hello@winetrips.ro) sau utilizând adresa sediului nostru: Comuna Domneşti, Şos. Tudor Vladimirescu Nr. 309, Judeţul Ilfov.

Data: septembrie 2020